Den enkle måten å sikre samsvar med regelverket

Med Adept™ får du full kontroll over alt regelverk selskapet må forholde seg til slik at du enkelt kan ivareta dette i daglig drift

Jeg vil vite merSå enkelt kan det gjøres

Styringssystem og compliance

Gjennom snart 20 år har vi utviklet konsepter og løsninger innen disse fagområdene.

Vi er til for selskaper som har behov for assistanse til å etablere et effektivt system for regelverksoppfølging. Vår løsning er til for selskaper som ser at det å integrere regelverksoppfølging i daglig drift inngir tillit overfor både egne medarbeidere og eksterne berørte parter.

Vi er til for selskaper som innser at god styring med regelverket bidrar til både reduserte kostnader og bedre konkurranseevne, og er en viktig forutsetning for fremtidig konkurransekraft.

Trykk  for å spille av videoen.

“Løser en nærmest uoverkommelig oppgave”

ABB har i flere år benyttet Adept™ som verktøy for oppfølging av compliance, med fokus på området rundt HMS og ytre miljø siden 2011. Uten den støtten som verktøyet gir ville det vært en nærmest uoverkommelig oppgave å orientere seg i hvilke lover og forskrifter som til enhver tid blir endret eller oppdatert, men gjennom varsling og overvåking samt fremheving av endringer blir dette nå håndtert på en hensiktsmessig og enkel måte.

Bjarte Olsen

Country Quality & Continuous Improvement Manager / MO Digital Lead

Enkel dokumentasjon av samsvar”

IMC Diving AS har benyttet Adept™ for samsvarsstyring i ca 10 år. Vi er serifisert i henhold til ISO 9001 og 14001, og med Adept™ har det vært en enkel sak å dokumentere samsvar både mot krav i ISO 9001, ISO 14001, myndighetskrav og kundekrav i hele denne perioden.

Fokuset på dokumentert etterlevelse av krav er økende, men vi opplever at dette er lett å imøtekomme, ikke minst etter at Adept™ introduserte “Update Centre”, der vi enkelt kan oppdatere vårt styringssystem ved regelverksendringer.

Oversiktlige og tilltsvekkende rapporter gjør det lett å dokumentere samsvar overfor eksterne parter.

Linda Nord Kristiansen

Kvalitetsleder
IMC Diving AS

Setting new standards”

Getting four new, state of the art, Jack-up new buildings successfully introduced to, and into operation on the Norwegian Continental Shelf, requires a very structured, solid and trustworthy AoC (Acknowledgement of Compliance) process towards- and with the authorities.

Even though an AoC process has a lot of repeated and similar activities included, it is for MDN of great importance to ensure- and provide evidence, that our verification process is of an individual and independent character. Obtaining- and keeping track of compliance for +12.000 different legislation requirements in an AoC process is a huge task to overcome.

With Adept™, being our main tool for performing both Technical- and Operational compliance verifications, we believe we have achieved both a more systematic (aligned across units), consistent (fixed methodology) and maybe most important and sustainable approach to the process and subsequent maintenance and follow up of the AoC, then we had before – This is something which all units in MDN fleet are benefitting from today.

Working with Adept™, is a pleasure. Always professional attendance to challenges we have faced in the process, fast support at all times and a constant vigilant and innovative approach to problem solving. No challenge seems unsolvable for Adept™ and it have been gratifying for MDN to observe- and benefit from the constant attempts to improve the portfolio of services included in Adept™. Both the “Update Center” and the GAP module for performing internal GAP analysis, have created further sustainability.

Glenn Gormsen

Compliance manager
Maersk Drilling Norge AS

Klar til å sette i gang?

Ta kontakt med oss – få uforpliktende tilbud.