Bygg og anlegg

Bygg- og anleggsindustrien er nytt satsingsområde for oss. Et omfattende regelverk og betydelig prosjektorganisering krever gode verktøy for de som ønsker god styring.

Størrelsen og bredden i mange virksomheter gjør at det kan være krevende å holde oversikt over og dokumentere overholdelse av alle krav i offentlige regelverk og internasjonale standarder. 

Adept er en løsning som forenkler og forbedrer prosessene med å sikre slik etterlevelse. Gjennom å samle alle kravdokumenter som relevante lover, forskrifter, standarder håndbøker (Statens Vegvesen) m.m. i samme kravbibliotek vil man enkelt kunne fordele ansvar for oppfølging av disse basert på eksempelvis organisasjonsstruktur, typer prosjekt og/eller fagdisipliner. 

Med Adept sikrer man på en oversiktlig og effektiv måte bl.a. at interne prosedyrer dekker alle relevante krav og at byggespesifikasjoner og tilbud er basert på korrekt regelverk. 

Ved å samle alle kravdokumenter i ett kravbibliotek vil man lette gjenfinning ved bruk av kategorisering og/eller fritekstsøk. Dette er svært tidsbesparende, spesielt for tekniske disipliner. 

Adept har avtale med Lovdata samt distributøravtale med Standard Online om distribusjon av digitaliserte (xml) standarder. 

Se artikkel på Bygg.no 

Samarbeidspartnere

Vi samarbeider med ulike virksomheter for å gi deg kvalifisert assistanse.

Klar til å sette i gang?

Ta kontakt med oss – få uforpliktende tilbud.