Våre kunder

Vår økende kundegruppe kommer fra ulike bransjer og har ulike utfordringer i forhold til oppfølging av regelverket.

Felles for alle våre kunder er et erkjent behov for og et ønske om å etablere et effektivt system for regelverksoppfølging, som sikrer samsvar og etterlevelse, samt inngir tillit overfor både egne medarbeidere og eksterne berørte parter. Våre kunder innser at god styring med regelverket bidrar både til reduserte kostnader og bedre konkurranseevne, og er en forutsetning for fremtidig konkurransekraft.

Vår største kundegruppe finner vi innen olje og gass. Her har det i lang tid vært satt svært strenge regelverkskrav bl.a. til helse -, miljø og sikkerhet. Tilsynsmyndighetene har hatt sterkt fokus på oppfølging, og de operative selskapene har brukt store ressurser for å skaffe oversikt, følge opp og dokumentere samsvar med regelverket. Ikke alltid med like stort hell. Historien har gjentatte ganger vist at mangelfull oppfølging av regelverket kan få dramatiske konsekvenser. Vår kunder opplever at Adept bidrar til betydelig bedre oversikt over regelverket, redusert ressursbruk, færre avvik og redusert tap.

Referanser

Et lite utvalg kunder som har lagt tillit til vår programvare.

Klar til å sette i gang?

Ta kontakt med oss – få uforpliktende tilbud.