Vi tilbyr nå UK offshore regelverk med inkluderte endringer (amendments)

Judge hammer and documents on background

I vår rolle som leverandør av løsninger for effektiv oppfølging av regelverk er vi alltid på jakt etter områder som er tidkrevende og komplekse for våre kunder å følge opp. Gjennom vår tette dialog med kunder har vi løst de fleste av disse, og er nå stolt over å kunne lansere enda et betydelig løft for de kundene som har behov for å etterleve og dokumentere samsvar med offshore regelverk for UK.

I motsetning til norsk regelverk, der endringer i lover og forskrifter kontinuerlig innarbeides i lov og forskriftsteksten, er bildet mer sammensatt for UK-regelverk. Noen lover, og de aller fleste forskrifter, er bare tilgjengelige slik de lød da de ble vedtatt og uten senere endringer innarbeidet i teksten.

Regelverket revideres ved at britiske myndigheter publiserer endringer (amendments) som må leses i sammenheng med lovene og forskriftene. I gov UK-regelverket våre kunder benytter har vi identifisert over tusen slike amendments for offshore industrien. Dette medfører at det blir både komplisert og svært tidkrevende å skaffe seg et helhetsbilde over det til enhver tid gjeldende regelverk.

Det er derfor en glede for oss at vi nå kan tilby tilgang til UK regelverk i Adept™ der vi nå kan vise alle endringer som er kommet til i etterkant direkte på hvert enkelt krav. Vi følger også opp nye endringer i UK regelverk og oppdaterer det kontinuerlig, med tilhørende varsling til de ansvarlige hos våre kunder. Vi håper og tror at dette vil bli til stor hjelp for våre offshorekunder fremover.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon

Illustrasjonen viser et regelverkskrav med tilhørende amendments slik det vises i Adept™️.

Klar til å sette i gang?

Ta kontakt med oss – få uforpliktende tilbud.