Hvem vi er

Adept Concept AS har utviklet konsepter og løsninger innen styringssystemer og compliance i over 25 år

Vi kombinerer høy kompetanse innen regelverk, styringssystemer og programvareutvikling til det beste for våre kunder.  Langsiktige kundeforhold med kravstore kunder bekrefter kost-nytte verdien av våre løsninger.

Vi er til for selskaper som har behov for assistanse til å etablere et effektivt system for regelverksoppfølging – compliance.

Vår løsning er til for selskaper som ser at det å integrere regelverksoppfølging i daglig drift gir tillit overfor medarbeidere og eksterne berørte parter.

Vi er til for selskaper som innser at god styring med regelverket bidrar både til reduserte kostnader og bedret konkurranseevne, og er en viktig forutsetning for fremtidig konkurransekraft.

Våre samarbeidspartnere Proactima, VTC Offshore og European Drilling sikrer tilstrekkelig tilgang på kvalifisert assistanse til våre kunder.

Samarbeidspartnere

Vi samarbeider med ulike virksomheter for å gi deg kvalifisert assistanse.

Klar til å sette i gang?

Ta kontakt med oss – få uforpliktende tilbud.