Olje - og gassindustrien

Vår 10 års lange erfaring med regelverk innen Olje & Gass gjør oss til en god samarbeidspartner. Spesielt innen flytende enheter har vi høy kompetanse.

Innen olje og gass er krav til dokumentert etterlevelse av regelverket (compliance management) en forutsetning for myndighetsgodkjenning til utbygging og operasjon; samtykke og samsvarsuttalelse (SUT).   

Sammen med våre kunder i riggmarkedet har vi gjennom en årrekke utviklet Adept™ til et effektivt verktøy for regelverksoppfølging. Vi har tilegnet oss høy kompetanse på sokkelregelverket i Norge og UK, krav fra klasse og flagg samt anvendelse av dette i forhold til både mobile enheter og faste installasjoner. 

Adept™ har ressursbesparende funksjoner for alle behov; samsvarsdokumentasjon operasjonelt og teknisk, enkel oppdatering ved revisjoner av regelverket, Gapanalyser m.m. Vårt gapanalyseverktøy revolusjonerer arbeidet med identifisering og analyse av endringer i krav der gap-perioden går over flere revisjoner av kravene.  

Løsningen kan også konfigureres for følgende rapporter innen arbeidsmiljø som kreves i NORSOK S-002: 

  • Working Environment Area Chart (WEAC) 
  • Working Environment Summary Sheet (WESS) 

    Samarbeidspartnere

    Vi samarbeider med ulike virksomheter for å gi deg kvalifisert assistanse.

    Klar til å sette i gang?

    Ta kontakt med oss – få uforpliktende tilbud.