Adept™ - Løsning for samsvarsstyring

En skybasert applikasjon der hver kunde enkelt kan administrere sin egen regelverkskonto og dokumentere samsvar.
Se video (3min)

Løsningen er tilrettelagt for både avanserte superbrukere og for brukere som kun ønsker et sentralt sted å finne frem til aktuelt regelverk. 

Kjernen i løsningen er kundens Kravbibliotek. Fra løsningens sentrale regelverksdatabase henter man inn de kravdokumentene man ønsker og fordeler ansvar for oppfølging av disse til relevante medarbeidere. Løsningen har gode funksjoner for alle behov; fra enkle tekstsøk til kobling mot eget styringssystem. Gode oversikter og rapporter som dokumenterer samsvar/compliance er en selvfølge. 

Vi har avtaler med Lovdata og Standard Online (www.standard.no) for import av lover, forskrifter og standarder i digitalt format. Bruk av standarder fra www.standard.no krever egen lisens fra Standard Online. Andre standarder, veiledninger, håndbøker m.m. som er fritt tilgjengelig kan også benyttes i løsningen. 

Trykk  for å spille av videoen. (Klikk her for å skru på lyd.)

Med Adept™ får du:

Eget kravbibliotek

Skreddersy ditt eget kravbibliotek med regelverk som er relevant for din bedrift. Tildel ansvar og oppgaver til medarbeidere. Motta varsel og nye revisjoner når regelverket revideres. 

Samsvarsmåling

Dokumenter samsvarsstatus mellom relevant regelverk og bedriftens styringssystem, resultatdokumenter eller tekniske systemer. 

Fritekstsøk

Søk i eget kravbibliotek eller i Adept™ sentrale kravbibliotek for å finne akkurat de kravene du er ute etter. 

Endringer i regelverk

Hold deg oppdatert på endringer i regelverket gjennom vårt Update Centre. Her vil du få varsel ved nye revisjoner samt visuelt uthevet endringer direkte i kravteksten. Enkelt og greit. 

GAP-analyser

Har selskapet behov for å identifisere og ta stilling til endringer i regelverket over en valgfri tidsperiode gir vårt gapanalyse-verktøy deg det du trenger. Du får presentert endringene mellom valgte revisjoner visuelt markert i teksten sammen med enkle analyseverktøy. 

Vanlige spørsmål

Her er noen vanlige spørsmål vi får fra kunder. Lurer du på noe selv? Ta kontakt i dag, så hjelper vi deg gjerne.

Har dere alt relevant regelverk?

I utgangspunktet er det kunden selv som definerer innholdet i sitt kravbibliotek. Erfaringsmessig vil relevant regelverk for kunder inkludere Lover, forskrifter, standarder samt en del andre kravdokumenter. Vi kan hjelpe våre kunder med å legge inn det regelverket som de etterspør. Vær oppmerksom på at bruk av lisensierte standarder i løsningen krever egen avtale med utgiver.  

Hvordan prises tilgang til regelverket?

Det er ingen lisenskostnad knyttet til de enkelte krav-dokumentene. Man lisensierer et «tomt» verktøy, og kan deretter hente inn/få lagt inn de kravdokumentene man ønsker. Det er således ingen begrensning når det gjelder norske lover og forskrifter. Innlegging av andre typer kravdokumenter som standarder og håndbøker avtales i hvert tilfelle. Vær oppmerksom på at bruk av lisensierte standarder i løsningen krever egen avtale med utgiver.  

Er det mulig å bruke utenlandsk regelverk?

Ja. Utenlandsk regelverk kan naturligvis brukes i løsningen, og vi har allerede en del utenlandsk regelverk tilgjengelig. Kontakt oss for mer informasjon om dette.  

Kan vi benytte interne kravdokument?

Ja. Flere kunder har fått lagt inn overordnete, interne policies og kravdokumenter og behandler disse på samme måte som andre krav i samsvarsprosessen. 

Hva koster en brukelisens?

Vi lisensierer ikke enkeltbrukere, kun selskaper. Det betyr at antall brukere i egen organisasjon er ubegrenset. Dette ønsker vi skal stimulere til øket bruk. 

Hvordan bestiller jeg?

Det er bare å ta kontakt med oss for å få tilbud. Send forespørsel til post@adeptconcept.com eller ring oss på 55706323.

Må jeg installere noe?

Nei. Adept™ er en skybasert løsning, og det trengs ingen installasjoner hos kunde. 

Klar til å sette i gang?

Ta kontakt med oss – få uforpliktende tilbud.